มะขามป้อมดง


NA
มะขามป้อมดง
ดอยสะเด็น(เชียงใหม่) / พญามะขามป้อม(ตราด,เลย) / หิ้ง(เลย)
Cephalotaxus mannii Hook.f.
Cephalotaxus
mannii
Hook.f.
CEPHALOTAXACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ