สับปะรดสีมอนกาน่า


NA
สับปะรดสีมอนกาน่า
Aechmea fasciata Baker Morgana
Aechmea
fasciata
Baker
Morgana
BROMELIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ