ตีนเป็ดทราย


NA
ตีนเป็ดทราย
ตีนเป็ดเล็ก(กลาง,สุราษฎร์ธานี) / เทียนหนู, เนียนหนู(สตูล)   / ปงปง(พังงา) / ปากเป็ด(ตราด) / รักขาว(จันทบุรี,เหนือ)
Cerbera manghas L.
Cerbera
manghas
L.
APOCYNACEAE
เป็นไม้ต้นกิ่งไม้พุ่ม สูง 5-10 เมตร เปลือกเรียบสีเทา มียางสีขาว
เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง อยู่เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ถึงรูปไข่กลับยืดตัว ขนาด 4-7 ? 14-25 ซม. ปลายใบป้าน ฐานใบแคบขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบโค้งเหมือนคันศรก้านใบยาว 1-2 ซม.
ออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อกระจุก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดทน สีขาวแกมเขียวอ่อน แต่ละแฉกมีขนาด 0.5-0.6 ? 1.5-2 ซม. วงกลีบดอกสีขาว ตรงกลางดอกสีแดง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดปากแตร ยาว 2.5-4 ซม. ปลายหลอดแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบยาว 2-2.5 ซม.กลีบดอกสั้นกว่าหลอด
รูปไข่หรือรูปวงรี ขนาด 4-6 ? 5-9 ซม. มักอยู่เป็นคู่ ผิวสีเขียวเป็นมัน เมื่อสุกเป็นสีม่วง 
เมล็ด แต่ละผลมี 1-2 เมล็ด 
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบมากในบริเวณที่เป็นดินทราย บริเวณแนวชายฝั่งทะเล และบริเวณป่าชายเลนเชิงทรงที่ติดกับหาดทราย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ