กระบองเพชร


NA
กระบองเพชร
เขียะ, หนามเขียะ(เหนือ) / ตะบองเพชร(กลาง) / ปะทำมังหลวง(เชียงใหม่)
Torch thistle
Cereus hexagonus Mill.
Cereus
hexagonus
Mill.
CACTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ