ราตรีสีทอง


NA
ราตรีสีทอง
Cestrum aurantiacum Lindl.
Cestrum
aurantiacum
Lindl.
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ