ทิวาราตรี


NA
ทิวาราตรี
Cestrum diurnum Domb. ex Dunal
Cestrum
diurnum
Domb. ex Dunal
SOLANACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-5 ม. แตกกิ่งแขนงเป็นพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล เป็นปุ่มปมขนาดเล็ก
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน
ออกเป็นช่อสั้น ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 1 ซม. ปลายแยกเป็น 5-6 กลีบ สั้น ๆ และม้วนกลับเมื่อดอกย่อยบานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง มีกลิ่นหอมช่วงกลางวัน  
รูปทรงกลม ขนาด 0.3-0.5 ซม. ผลสุกสีดำ มีเนื้อผล
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ