ถั่วทอง


NA
ถั่วทอง
Peanut cactus
Chamaecereus silvestrii Britton & Rose 'Yellow'
Chamaecereus
silvestrii
Britton & Rose
'Yellow'
CACTACEAE
สูงประมาณ 25-30 ซม. กิ่งหรือก้านของลำต้นสีเขียวอ่อน ปกคลุมด้วยหนามสีขาวสั้นๆ
ก้านดอกสูงประมาณ 3 นิ้ว และผลิตจากลำต้นที่อวบหนา สีแดงสด รูปทรงกรวยเป็น
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ