ปาล์มไพลิน


NA
ปาล์มไพลิน
Metallic palm
Chamaedorea metallica O.F.Cook ex H.E.Moore
Chamaedorea
metallica
O.F.Cook ex H.E.Moore
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ