ปาล์มไผ่


NA
ปาล์มไผ่
Chamaedorea seifrizii Burret
Chamaedorea
seifrizii
Burret
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ