ปาล์มซามารอฟ


NA
ปาล์มซามารอฟ
Chamaerops humilis L.
Chamaerops
humilis
L.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ