ปาล์มยอดแดง


NA
ปาล์มยอดแดง
Chambeyronia macrocarpa Vieill.
Chambeyronia
macrocarp
Vieill.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ