เอื้องพญาไร้ใบ


NA
เอื้องพญาไร้ใบ
Chiloschista parishii Seidenf.
Chiloschista
parishii
Seidenf.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้เกาะอาศัย มีรากยึดเกาะยาวชัดเจน
ลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ ช่อดอกห้อยลง มี 10-25 ดอก
ช่อดอกค่อนข้างโปร่ง ยาว 10 – 25 ซม. ขนาดดอกกว้าง 1-1.5 ซม. ดอกบานทน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง มีจุดสีน้ำตาลจำนวนมากที่ปลายกลีบ กลีบปากสีขาวอมเหลืองมีแต้มและลายสีน้ำตาล ภายในมีขนเป็นกระจุก ขอบกลีบเรียบ
มีนาคม
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณในทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง

 ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ภาคเหนือของอินเดีย เนปาล ภูฏาน สิกขิม จีน และพม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ