เศรษฐีก้านทอง


NA
เศรษฐีก้านทอง
Chlorophytum amaniense Engl.
Chlorophytum
amaniense
Engl.
ANTHERICACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ