เศรษฐีเรือนนอก, เศรษฐีก้านเขียว


NA
เศรษฐีเรือนนอก, เศรษฐีก้านเขียว
Chlorophytum bichetii Hort. ex Backer
Chlorophytum
bichetii
Hort. ex Backer
ANTHERICACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ