สาบเสือ


NA
สาบเสือ
ช้าผักคราด, ยี่สุ่นเถื่อน(สุราษฎร์ธานี) / บ้านร้าง(ราชบุรี) / เบญจมาศ(กทม.,ตราด) / ผักคราด(ราชบุรี,เหนือ) / ฝรั่งรุกที่, ฝรั่งเหาะ(สุพรรณบุรี) / มุ้งกระต่าย(ราชบุรี,อุดรธานี) / รำเคย ระนอง) / หญ้าดอกขาว(กทม.,อ่างทอง) / หญ้าฝรั่งเศส(จันทบุรี,ตราด) / หญ้าพระศิริไอยสวรรค์, หญ้าดงร้าง(สระบุรี) / หญ้าเมืองวาย, หญ้าเมืองฮ้าง(เหนือ) / หญ้าลืมเมือง(หนองคาย) / หญ้าเลาฮ้าง(ขอนแก่น) / หมาหลง(ชลบุรี) 
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.
Chromolaena
odorata
(L.) R.M. King & H. Rob.
ASTERACEAE
เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1-2 ม. ลำต้นและกิ่งก้านมีขนสีขาว มีกลิ่นเหม็น
เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียว
มีดอกย่อย 10-35 ดอก ดอกเพศเมียอยู่วงนอก ก้านเกสรยาว ดอกสมบูรณ์เพศอยู่วงใน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้สั้น 5 อัน 
เป็นผลแห้ง รูปกระสวย แบนสีน้ำตาลดำ มีหนามแข็งเป็นสัน ส่วนปลายมีขนยาวสีขาว
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ