หมากเหลือง


NA
หมากเหลือง
Golden–fruited palm / Madagascar plam / Yellow plam
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl.
Chrysalidocarpus
lutescens
H. Wendl.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ