เดซี่เหลือง


NA
เดซี่เหลือง
Chrysanthemum sp.1
Chrysanthemum
sp.1
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ