สตาร์แอปเปิ้ล


NA
สตาร์แอปเปิ้ล
Caimito / Star apple  
Chrysophyllum cainito L.
Chrysophyllum
cainito
L.
SAPOTACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่อง ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนและปลายใบแหลม แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน ยอดอ่อนและใต้ใบมีขนสีน้ำตาลปกคลุมดูสวยงาม
ออกดอกเดี่ยว ขนาดเล็ก สีขาว กลีบดอก 5 กลีบ
ทรงกลมแป้นคล้ายผลแอ๊ปเปิ้ล สีเขียวอมม่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ซม. เนื้อนุ่ม สีม่วงเรื่อและฉ่ำน้ำ
เมล็ด แบนสีน้ำตาล 3-10 เมล็ด แต่ละเมล็ดมีขั้วเมล็ด (hilum) ยาว
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง

การกระจายพันธุ์ หมู่เกาะอินดีสตะวันตก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบปลูกมากในไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศในแถบอินโดจีน

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ด้วยความสวยงามของทรงพุ่มและใบ จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมาก

ตอนกิ่ง

[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ