ระฆังทอง


NA
ระฆังทอง
Chrysothemis pulchella Decne.
Chrysothemis
pulchella
Decne.
GESNERIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ