ยมหิน


NA
ยมหิน
ช้ากะเดา(ใต้) / ฝักดาบ(จันทบุรี,พิษณุโลก) / มะเฟืองช้าง, สะเดาหิน(กลาง) / ยมขาว(เหนือ) / สะเดาช้าง(กลาง,เลย) / เสียดกา(ปราจีนบุรี) / เสียดค่าง(ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี) 
Chukrasia tabularis A.Juss.
Chukrasia
tabularis
A.Juss.
MILIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวย เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ
ประกอบ ออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง
ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง สีเขียวแกมเหลือง มีขนาดเล็ก 
รูปร่างกลมรี แข็ง สีน้ำตาลอมม่วง
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

สภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง

โดยการเพาะเมล็ด

[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ