ละอองไฟฟ้า


NA
ละอองไฟฟ้า
กูดผีป่า, กูดพาน(เหนือ) / กูดเสือ, โพสี(ใต้) / ขนไก่น้อย(เลย) / แตดลิง(ตราด,ใต้) / นิลโพสี(ยะลา,สงขลา) / ว่านไก่น้อย(กลาง) / หัสแดง(นครราชสีมา,เลย) 
Cibotium barometz (L.) J. Sm.
Cibotium
barometz
(L.) J. Sm. 
DICKSONIACEAE
เป็นไม้จำพวกผักกูดที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดิน สูง 1.5-2.5 ม. มีเหง้าหัวอยู่ในดินมีขนยาวสีเหลืองทองหนาแน่น
เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบมีขนาดใหญ่ กว้าง 1.5-2.5 ม. ยาว 10-15 ม. ใบย่อยมีจำนวนมาก กว้าง 25 ซม. ยาว 75 ซม. ใบย่อยจากโคนก้านใบยาวแล้วค่อยเล็กลงจนถึงปลายใบ ขอบใบจักเป็นแฉก ตามปลายเส้นใบที่ไม่แตกเป็นง่ามอยู่ใกล้ขอบใบ เยื่อหุ้มอับ สปอร์มี 2 ส่วน อันนอกรูปกลม ส่วนอีกอันรูปขอบขนาน พอโตเต็มที่จะยาว ก้านใบยาวกว่า 1.5 ม.
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ