อบเชยจีน


NA
อบเชยจีน
Cassia bark / Cassis lignea
Cinnamomum aromaticum Nees
Cinnamomum
aromaticum
Nees
LAURACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ