อบเชย


NA
อบเชย
ขนุนมะแวง,เชียกใหญ่(ตรัง) / จวงดง(หนองคาย) / เฉียด(ใต้,สุราษฎร์ธานี) / บริแวง(ระนอง) / ฝนแสนห่า,สมุลแว้ง(กลาง,นครศรีธรรมราช) / มหาปราบ(ตรัง,ตราด) / มหาปราบตัวผู้(กลาง,จันทบุรี) / โมงหอม,,ระแวง, พะแว(ชลบุรี) / แลงแวง(ปัตตานี) 
Cinnamom
Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet.
Cinnamomum
bejolghota
(Buch.-Ham.) Sweet.
LAURACEAE
เป็นไม้ต้น สูง 7-25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปเจดีย์ต่ำ ทึบ เปลือกเรียบสีเทาแก่หรือเทาปนน้ำตาล
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันหรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียว เนื้อใบหนา แข็งและกรอบ เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ไปสิ้นสุดที่ปลายใบ ก้านใบยาว 12-18 มม.
ดอกขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อน ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงใกล้ปลายยอด ช่อดอกยาว 20-25 ซม. กลีบรวมโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก รูปขอบขนาน 6 แฉก เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 9 อัน เรียงเป็น 3 วง
รูปทรงค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก ยาว 7-12 มม.
เมล็ด มีเมล็ดเดียว
มิถุนายน
ตุลาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

สภาพดินทุกชนิด ชอบดินร่วน กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

เพาะเมล็ด

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ