เอื้องกุหลาบแดง


NA
เอื้องกุหลาบแดง
ช้างแดง(กทม.,เชียงใหม่) / เอื้องฟ้าห้ำ(เหนือ)
Aerides crassifolia Parish & Burb.
Aerides
crassifolia
Parish & Burb.
ORCHIDACEAE
ต้นสูง 10 – 15 ซม.
ใบอวบหนาและแข็ง ขนาด 8 – 15 ? 3 – 4 ซม.
ช่อดอกเอนหรือโค้งลงยาวใกล้เคียงกับใบ ดอกในช่อโปร่ง ขนาดดอก 3.5 ? 2  ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา ขึ้นตามไม้ใหญ่ในป่าดิบแล้งหรือป่าผลัดใบเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ พม่า ลาว และเวียดนาม
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน.กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ