เชียด


NA
เชียด
กระแจะโมง, กะเชียด, กะทังนั้น(ยะลา) / กระดังงา(กาญจนบุรี,ยะลา) / เขียด, เคียด, ชะนุต้น(ใต้) / เฉียด(ใต้,สุราษฎร์ธานี) / บอกคอก(ลำปาง) / ฝักดาบ(จันทบุรี,พิษณุโลก) / พญาปราบ(นครราชสีมา)/ มหาปราบตัวผู้(กลาง,จันทบุรี)/ สะวง(ปราจีนบุรี)/ อบเชย(กทม.,อุตรดิตถ์)/ อบเชยต้น(กลาง)
Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
Cinnamomum
iners
Reinw. ex Blume
LAURACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ