เทพทาโร


NA
เทพทาโร
การบูร(กลาง,เหนือ) / จวง(ใต้,นครศรีธรรมราช) / จวงหอม(เชียงใหม่,ใต้) / จะไคต้น, จะไคหอม(เหนือ) / พลูต้นขาว(เชียงใหม่)
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
Cinnamomum
porrectum
(Roxb.) Kosterm.
LAURACEAE
เป็นไม้ยืนต้นสูง 10–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ก้านใบเรียวเล็ก
ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง
ผลทรงกลม มีขนาดเล็ก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดงดิบบนเขาทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

สภาพดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

โดยการเพาะเมล็ด

[1] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ