สิงโตสองสี


NA
สิงโตสองสี
Cirrhopetalum bicolor Rolfe
Cirrhopetalum
bicolor
Rolfe
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ