สิงโตมะรุย


NA
สิงโตมะรุย
Cirrhopetalum dentiferum (Ridl.) Garay, Hamer & Siegerist
Cirrhopetalum
dentiferum
(Ridl.) Garay, Hamer & Siegerist
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ