สิงโตพัดแดง


NA
สิงโตพัดแดง
Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schltr.
Cirrhopetalum
lepidum
(Blume) Schltr.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดค่อนข้างเล็ก ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2-3 ซม. ผิวเป็นสัน 4-5 เหลี่ยม เรียงตัวห่างกัน 2 – 4 ซม. บนเหง้า แผ่ไปบนเปลือกไม้
 รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8-13 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว
ออกเป็นช่อ ยาว 10-12 ซม. ช่อดอกยาวใกล้เคียงกับใบ ก้านช่อผอม แต่เหนียว ดอกย่อยเรียงแผ่ที่ปลายช่อคล้ายรูปพัด ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงคล้ำ กลีบเลี้ยงคู่ข้างสีขาวแกมชมพูเรื่อๆ และมีประสีแดงเข้มเกือบค่อนกลีบ มีกลิ่นคาว
สิงหาคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ เอเชียตอนใต้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ