สิงโตใบพัดเขาหลวง


NA
สิงโตใบพัดเขาหลวง
สิงโตพัดศรีทอง(นครศรีธรรมราช) 
Cirrhopetalum skeatianum (Ridl.) Garay, Hamer & Siegerist
Cirrhopetalum
skeatianum
(Ridl.) Garay, Hamer & Siegerist
ORCHIDACEAE
ลำลูกกล้วยรูปหยดน้ำ ขนาด 1 – 1.5 ? 0.7 ซม. เรียงตัวบนเหง้า ห่างกันประมาณ 1 ซม.
รูปแถบ ขนาด 5 – 6 ? 0.8 ซม. แผ่นใบค่อนข้างบางและอ่อน ปลายมน
ช่อดอกเกิดจากโคนลำลูกกล้วย ก้านช่อผอม ยาวประมาณ 10 ซม. ดอกเกิดที่ปลายสุดของช่อ จำนวนประมาณ 10 ดอก เรียงตัวแผ่ในแนวรัศมีเกือบเป็นครึ่งวงกลม ขนาดดอกประมาณ 1.2 – 1.5 ? 0.6 ซม.
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบเขาทางภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ มาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ