เพชรสังฆาต


NA
เพชรสังฆาต
ขั่นข้อ(ราชบุรี) /สันชะควด(กทม.) / สามร้อยต่อ(ประจวบคีรีขันธ์) 
Cissus quadrangularis L.
Cissus
quadrangularis
L.
VITACEAE
เป็นไม้เถา เถาอ่อนสีเขียวเป็นเหลี่ยม เป็นข้อต่อกัน มีมือสำหรับเกาะยึดออกตรงข้อต่อตรงข้ามกับใบ
เดี่ยว ออกเรียงสลับตามข้อต้น รูปสามเหลี่ยม ปลายใบมน โคนใบเว้า ขอบใบหยักมนห่างๆ แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน ก้านใบยาว 2-3 ซม. 
ออกเป็นช่อตามข้อต้นตรงข้ามกับใบ ดอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกมี 4 กลีบ โคนด้านนอกสีแดง ด้านในสีเขียวอ่อน เมื่อบานเต็มที่ดอกจะงองุ้มไปด้านล่าง เกสรเพศผู้มี 4 อัน
รูปทรงกลม ผิวเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีแดงเข้มเกือบดำ 
เมล็ด กลม สีน้ำตาล มี 1 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
 [2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ