บุหงาส่าหรี


NA
บุหงาส่าหรี
บุหงาแต่งงาน, ราชาวดี (กทม.) 
Citharexylum spinosum L.
Citharexylum
spinosum
L.
VERBENACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 3-10 ม. แตกกิ่งก้านมาก

เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามกัน ใบรูปหอก กว้าง 6-8 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ก้านใบสั้น 
ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม สีเขียว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีกลิ่นหอม 
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ