มะนาว


NA
มะนาว
ส้มมะนาว (กลาง) 
Common lime  
Citrus aurantifolia (Christm) Swingle
Citrus
aurantifolia
(Christm) Swingle
RUTACEAE
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามแหลม เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลปนเทา 
เป็นใบประกอบ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยใบเดียว รูปไข่หรือรูปรียาว กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนมีปีกแคบๆ ขอบใบหยัก แผ่นใบมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ตามผิวใบ 
ดอกสีขาวออกเป็นช่อสั้น 5-7 ดอก หรือออกดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมี 4-5 กลีบ หลุดร่วงง่าย
รูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียวเข้มพอแก่เป็นสีเหลือง ข้างในแบ่งเป็นห้องแบบรัศมี มีรสเปรี้ยว 
เมล็ด กลมรี มี 10-15 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ