ส้มซ่า


NA
ส้มซ่า
Bigarade / Bitter orange / Seville orange / Sour orange
Citrus aurantium L.
Citrus
aurantium
L.
RUTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ