มะนาวเทศ


NA
มะนาวเทศ
นาวป้ำ, มะนาวจีน(เชียงใหม่)/ มะนาวนมควาย, มะนาวค่อม, มะนาวฝรั่ง, มะนาวไม่รู้โห่, มะนาวปีนัง, มะนาวยักษ์, มะนาวพระรฐ, มะนาวหิมพานต์(กลาง) / มะนาวริปน(เชียงใหม่,เหนือ) / มะนาวหม้อ(กทม.,เชียงใหม่) / มะนาวหลวง(แม่ฮ่องสอน)
Lemon
Citrus limon (L.) Burm.f.
Citrus
limon
(L.) Burm.f.
RUTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ