ส้มโอ


NA
ส้มโอ
มะขุน, มะโอ(เหนือ)
Pomelo / Shaddock
Citrus maxima (Burm.f) Merr.
Citrus
maxima
(Burm.f) Merr.
RUTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ