ส้มเกรฟฟรุต


NA
ส้มเกรฟฟรุต
Grape fruit
Citrus paradisi Macfad.
Citrus
paradisi
Macfad.
RUTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ