ส้มเขียวหวาน


NA
ส้มเขียวหวาน
มะเขียว, มะบาง(เชียงใหม่) / มะแง, มะจุก, มะขุน, ส้มเชียงตุง(เหนือ) / ส้มขี้ม้า(นครราชสีมา) / ส้มจุก(ปัตตานี,เหนือ) / ส้มตรังกานู, ส้มแสงทอง, ส้มแป้นกระดาน, ส้มแป้นขี้ม้า, ส้มจันทบูร, ส้มแก้วโบราณ, ส้มแก้วเกลี้ยง(กทม.) / ส้มแป้นเกลี้ยง, ส้มแป้นหัวจุก(ปัตตานี) / ส้มเหม็น(กลาง)
Mandarin orange / Tangerine orange
Citrus raticulata Blanco
Citrus
raticulata
Blanco
RUTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ