กุหลาบอินทจักร


NA
กุหลาบอินทจักร
เอื้องนกพิราบ(กทม.) / เอื้องนางเมขลา(นครสวรรค์) / เอื้องสามปอยลิง(ลพบุรี) / เอื้องอินทจักร(เชียงใหม่)
Aerides flabellata Rolfe ex Downie
Aerides
flabellata
Rolfe ex Downie
ORCHIDACEAE
ต้นยาว 12-20 ซม.
เรียงตัวซ้อนค่อนข้างแน่น ขนาด 10-12 x 1.8-2 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว มักจะพับตามยาวเป็นราง ผิวใบแห้ง
ช่อดอกตั้งหรือเอนออกจากต้น มักจะสั้นกว่าใบ ดอกในช่อโปร่ง จำนวน 5-10 ดอก ขนาด 2.5-3 x 1.2-1.5 ซม.
กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา ขึ้นตามป่าดิบแล้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ พม่า ลาว และจีน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ