ดีหมี


NA
ดีหมี
กาดาวกระจาย(ประจวบคีรีขันธ์) / กาไล(สุราษฎร์ธานี) / คัดไล(ระนอง) 
Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.
Cleidion
spiciflorum
(Burm.f.) Merr.
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางสูง 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกเรียบสีเทาคล้ำ
เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรี รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 3.5-8 ซม.ยาว 10-22 ซม. ปลายใบแหลมหรือมีติ่งแหลม โคนใบแหลมหรือมน ขอบใบหยักตื้นและห่างหรือเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-7 เส้น ก้านใบยาว 3-7 ซม.
สีเหลืองอมเขียว ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้กลีบเลี้ยงรูปกลม 3 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยง 5 กลีบรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะเชิงลดตามซอกใบ ช่อดอกยาว 8-21 ซม. ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆตามซอกใบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 มม.
แห้งแตก สีเขียวอมน้ำตาล รูปกลมมี 1-3 พู กว้าง 2-3.5 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดกลมผิวเกลี้ยงสีขาว
เมล็ด มี 1-3 เมล็ดต่อผล
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
มีนาคม
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและชายป่าใกล้ลำธาร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มทึบใบเป็นมัน ปลูกให้ร่มเงาบริเวณลานจอดรถได้

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ