เขาแพะ


NA
เขาแพะ
Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay
Cleisostoma
arietinum
(Rchb.f.) Garay
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว สูง 15-20 ซม. ต้นตั้งขึ้นหรือเอน หรือห้อยลง
อวบเป็นแท่งกลมโค้ง กว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 8-10 ซม. เรียงตัวสลับซ้ายขวาในระนาบเดียวกัน และโค้งลงเล็กน้อย
ออกเป็นช่อตามข้อ ยาว 8-15 ซม. ดอกในช่อโปร่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.7 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวครีม กลีบปากสีชมพูเข้ม ส่วนโคนเป็นเดือยคล้ายถุง เส้าเกสรสีขาว
พฤษภาคม
กรกฎาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ       

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือ พม่า ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ