ศรีสง่า


NA
ศรีสง่า
Cleisostoma duplicilobum (J.J.Sm.) Garay
Cleisostoma
duplicilobum
(J.J.Sm.) Garay
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 15-20 ซม.
แบน รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 12-15 ซม.
ออกเป็นช่อตามซอกใบยาว 18-20 ซม. ส่วนปลายโค้งลง ขนาดบานเต็มที่กว้าง 1 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีแต้มเป็นปื้นสีน้ำตาลแดง กลับปากสีขาว บริเวณโคนออกสีเหลือง มีเดือยคล้ายถุง
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ