เอื้องเทียน


NA
เอื้องเทียน
Cleisostoma filiforme (Lindl.) Garay
Cleisostoma
filiforme
(Lindl.) Garay
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นห้อยลงเป็นสาย
เป็นแท่งกลมเรียวยาว ปลายค่อนข้างมน กว้าง 0.5 ซม. ยาว 10-15 ซม.
ออกเป็นช่อตามข้อ ยาว 12-15 ซม. จำนวน 12-18 ดอก ขนาดกว้าง 0.8 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ำตาลคล้ำอมแดง กลีบปากสีขาว มีแต้มสีชมพูเข้มที่ปลายกลีบ โคนกลีบเป็นเดือยคล้ายถุง เส้าเกสรสีครีม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาทางภาตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ