ก้างปลา


NA
ก้างปลา
Cleisostoma fuerstenbergianum F.Kranzl.
Cleisostoma
fuerstenbergianum
F.Kranzl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นห้อยลงเป็นสาย ยาว 40-60 ซม.
เป็นแท่งกลมโค้ง ปลายแกลม กว้าง 0.8 ซม. ยาว 12-15 ซม.
ออกเป็นช่อตามข้อ ยาว 12-15 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.2 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ำตาลคล้ำ กลีบปากสีขาว มีเดือยคล้ายถุง เส้าเกสรสีเหลือง
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ