เอื้องกุหลาบโคราช


NA
เอื้องกุหลาบโคราช
Aerides houlletiana Rchb.f.
Aerides
houlletiana
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ต้นมักจะขึ้นตรงหรือเอน หรือห้อยลง 
แผ่นใบหนาและแข็ง แผ่แบน สีเขียวสด เรียงตัวเว้นระยะระหว่างใบเล็กน้อย กว้าง 2-4 ซม. ยาว 20-40 ซม.
เป็นช่อพวงห้อยลง ยาว 12-18 ซม. ยาวใกล้เคียงความยาวของใบ ดอกในช่อค่อนข้างแน่น ดอกย่อยเรียงกันค่อนข้างแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีแต้มสีชมพูเข้ม กลีบปากสีขาวหรือสีครีม แต้มสีชมพูเข้มอมม่วง บานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอม ดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ 
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ อินโดจีน
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ