ตะบองเพชรหางหนุมาน


NA
ตะบองเพชรหางหนุมาน
Golden Rat Tail
Cleistocactus aureispinus ( F.Ritter ) D.R.Hunt
Cleistocactus
aureispinus
( F.Ritter ) D.R.Hunt
CACTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ