เสี้ยนฝรั่ง


NA
เสี้ยนฝรั่ง
Cleome spinosa Jacq.
Cleome
spinosa
Jacq.
CAPPARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ