ราตรีสวรรค์


NA
ราตรีสวรรค์
Clerodendrum calamitosum L.
Clerodendrum
calamitosum
L.
VERBENACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ