เกซอนลา


NA
เกซอนลา
Quezonla
Clerodendrum quadriloculare Blanco Merr.
Clerodendrum
quadriloculare
Blanco Merr.
VERBENACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ