ตรีชะวา


NA
ตรีชะวา
ตั่งต่อ, ปอสามเกี๋ยน, สามสุม(เหนือ) / พรายสะเลียง, สะเม่าใหญ่(นครราชสีมา) / หลัวสามเกียน(เชียงใหม่) / อัคคี(สุราษฎร์ธานี) / อัคคีทวาร(กลาง,เชียงใหม่) 
Clerodendrum serratum (L.) Moon
Clerodendrum
serratum
(L.) Moon
VERBENACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อน กิ่งอ่อนและยอดอ่อนเป็นเหลี่ยม
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน บางข้อมี 3-4 ใบ เรียงรอบข้อ รูปรียาว โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งสั้น ขอบใบจักฟันเลื่อยช่วงกลางขอบใบไปจนถึงปลายใบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบสั้น
ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกสีม่วงอ่อนอมฟ้า กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีขนาดไม่เท่ากัน
รูปค่อนข้างกลม ผิวเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว แก่เป็นสีดำ 
เมล็ด เมล็ดเดี่ยว รูปกลมรี สีดำ
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ